Het KNKV heeft voor het nieuwe seizoen enkele kleine wijzigingen in de spelregels en reglementen aangebracht. Veel van de reglement aanpassingen zijn vooral tekstueel en administratief.

De belangrijkste aanpassingen in de spelregels zijn:

  • De scheidsrechtersbal is afgeschaft, bij een spelhervatting zal altijd 1 van de 2 ploegen de bal krijgen om weer verder te spelen.
  • Ook in het breedtekorfbal bij de senioren breedtekorfbal wordt de spelregelproef om met een andere sekse te spelen voorgezet. Dames mogen dus als heren spelen en andersom. Wel moet de vakverdeling 2 om 2 gehandhaafd blijven, met bijvoorbeeld  herkenbare kleuren hesjes of shirts.
  • De regel uit het wedstrijdreglement om wedstrijden met 2 scheidsrechters te leiden wordt uitgebreid in meerdere klassen op het veld en in de zaal. Vanaf dit seizoen zal dit in de klassen KL, RKL, Ere, Reserve Ere, Hoofd, Reserve Hoofd, Overgangs en Hoofdklasse A jeugd toegepast gaan worden.
    In deze klassen kunnen wedstrijden echter ook nog steeds geleid worden door een scheidsrechter met een assistent-scheidsrechter.
  • Het is een coach toegestaan om van de bank op te staan. Maar deze mag zich alleen aan de zijde van de spelersbanken bewegen.

Alle recente wijzigingen zijn terug te vinden op de site van het KNKV onder: Wijzigingen in de regelgeving sep 2021