De voorzitter van het KNKV, Rob Meijer, gaat in op de gevolgen van het corona virus – en de bijbehorende kabinetsmaatregelen – op de korfbalsport.