Het Jeugdfonds Sport en de gemeente Amsterdam werken samen om nog meer kinderen een kans te bieden om te sporten.

Wat is Sportvergoeding Jeugd (SV Jeugd)?
Via Sportvergoeding Jeugd kunnen kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben de jaarcontributie bij een sportaanbieder vergoed krijgen. Heeft het kind een Stadspas of is er thuis niet zoveel geld om sporten te betalen? De gemeente Amsterdam en het Jeugdfonds Sport betalen in sommige gevallen (een gedeelte van) de contributie. Kinderen kunnen zich ofwel rechtstreeks aanmelden bij AW.DTV (bij de JeuCo) of via een intermediair. Hiermee wordt geprobeerd op verschillende manieren aan te sluiten bij de doelgroep om zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan sport deel te kunnen laten nemen.

Voor wie is Sportvergoeding Jeugd?
Voor kinderen woonachtig in Amsterdam van 2 tot en met 17 jaar met een Stadspas én voor kinderen die (nog) geen Stadspas hebben, maar wel uit een gezin komen met een besteedbaar jaarinkomen dat gelijk of lager is dan 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum.

Meer weten over de mogelijkheid voor een vergoeding? Klik hier voor de sheet met volledige informatie over de sportvergoeding.