Nog steeds geen korfbal voor senioren. Er lijkt perspectief te komen voor de Korfballeague maar dat moet eerst door de 1e en 2e kamer goedgekeurd worden. Dan zou die competitie vanaf 16 januari kunnen starten in een aangepaste vorm met twee poules. Voor de andere korfballers is dat perspectief er nog niet en zelfs nog niet voor een normale training met weerstand en in wedstrijdverband. Het zou kunnen zijn dat we moeten wachten op de vaccinatie.
Ik ben geen deskundige maar we hebben de inkooppiek voor sinterklaas gehad en een week later schieten de coronacijfers omhoog. We krijgen nu kerst en nieuwjaar en het verlangen om dat dicht bij elkaar te vieren is groot en misschien de piek daarna ook weer. Het vergt nogal wat van de creativiteit van onze staf en daar begint het opnieuw uitvinden. Om een hart onder de riem te steken krijgen alle spelende leden een klein presentje aangeboden. Dus kom naar de training anders mis je het.

In de kerstvakantie zijn er weer activiteiten voor de jeugd. Op 22 december wordt een sportinstuif georganiseerd in de sporthal. De hele middag wordt sport aangeboden. De kids van AW.DTV kunnen gewoon meedoen. Er wordt ook gekorfbald en er is begeleiding van ons. Verdere informatie zal je op de site vinden.
Na de jaarwisseling gaan we weer proeflessen geven voor scholen en worden er voorbereidingen getroffen voor het weer opstarten van de kangoeroeclub. Alles is als in een dorp om ons heen. Als we ons goed blijven organiseren dan moet dat zijn vruchten gaan afwerpen. We zien al dat kinderen die binnenkomen via school, vriendjes meenemen of de posters van de zaterdagochtendactiviteiten bij Haddock of de folders in de brievenbussen gezien hebben. Ze komen dus niet uit een enkele bron en dat is goed.

We gaan er voor zorgen dat Zeeburgereilandburgers (?) de weg naar onze kantine kunnen vinden. Op 17 maart wordt hier een stembureau ingericht. Waarschijnlijk bemenst door AW.DTV-ers. Wie zich nog wil opgeven kan dat doen bij secretariaat@AWDTV.nl. Er staat een aardige financiële verdienste tegenover.

Als eerste voor onze rubriek “Korfbal Amsterdam” is Harry Nolthuis geïnterviewd en dat is een leuk stuk geworden met veel aanknopingspunten waar we mee verder kunnen. Er komen er meer en als Corona geen gevaar en beperkingen meer geeft gaan we op Zeeburgereiland een reünie van Amsterdamse  oudkorfballers organiseren. Volgens mij lopen die er veel rond in Amsterdam.
Misschien herinneren sommigen zich het conflict bij Luto begin 1977. Staat uitgebreid in “Korfbal Amsterdam” inclusief een overzicht van de standen in de hoofdklassen van de zaalcompetitie van toen die als finale uiteindelijk AW- Luto opleverde.

Maar we willen eerst een ander perspectief helder krijgen; de zeggenschap over de kantine. Onderhandelingen daarover lopen nog steeds. Op ambtelijk niveau is geconcludeerd dat het aan het College van B&W voorgelegd moet worden. Wat wij willen en wat bij een aantal ambtenaren goed ligt, wijkt zover van staand beleid af dat dit traject nodig is. Intussen zijn we als bestuur parallel daaraan bezig om de scenario’s voor de vereniging scherp te krijgen. Een heel verhaal maar neem gerust contact met me op als je er meer van wilt weten. Uiteindelijk komt alles terug in de ALV.

Half januari heeft de gemeente een eerste gesprek georganiseerd met de toekomstige gebruikers van het sportveld; de scholen en AW.DTV. De velden worden, als alles goed gaat, over een half jaar opgeleverd.

Hans