Beste ouders,
Vanuit de korfbalbond zijn er nieuwe maatregelen kenbaar gemaakt. Wij willen jullie hier graag van op de hoogte brengen. Deze kunt u onderstaand teruglezen.
Op deze manier zal er de aankomende periode getraind gaan worden. Alle regels zijn volgens de richtlijnen van het RIVM. De trainers zijn namens ons ook in kennis gesteld.

Tijdens de trainingen zal er een corona coördinator aanwezig zijn.  

Met ingaande van 14 oktober 22.00 uur zijn wedstrijden niet meer toegestaan, waarmee de veldcompetitie voorlopig is stopgezet. Nadere informatie over de veld- en zaalcompetitie zal op korte termijn vanuit Team Competitie gedeeld worden.

In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt (veld & zaal):

  • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
  • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
  • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
  • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten;
  • Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is.

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Ook verwijzen wij u naar de site van de KNKV waarop u de gehele FAQ Corona kunt teruglezen. https://www.knkv.nl/faqcorona