Gelukkig bieden de huidige Corona regels wel mogelijkheden voor de zaaltrainingen.
Onderstaand schema geldt voor deze week van 19 oktober.

Volgende week volgt er een nieuwe schema omdat dan ook alle jeugd gaat trainen in de zaal.

Voor deze week:

Dinsdag 20 oktober

Gymzaal:

 • 19.00- 20.30 uur A1 en evt aanvulling A2 ( in overleg met Cédric)

Sporthal:

 • 19.00 -20.15 uur Groep 2 selectie  – spelers worden aangeschreven door de staf
 • 20.30 -22.00 uur Groep 1 selectie  – spelers worden aangeschreven door de staf

Donderdag 22 oktober

Gymzaal:

 • 19.00- 20.15 uur A1 en evt aanvulling A2 ( in overleg met Cédric)
 • 20.30 -21.30 uur Midweek team

Sporthal:

 • 19.00 -20.15 uur Groep 2 selectie  – spelers worden aangeschreven door de staf
 • 20.30 -22.00 uur Groep 1 selectie  – spelers worden aangeschreven door de staf

Onderstaande nog even de regels van het KNKV cq NOC/NSF:

De basis voor het KNKV is het protocol van NOC*NSF, laatste versie is van 14/10.

Met ingaande van 14 oktober 22.00 uur zijn wedstrijden niet meer toegestaan, waarmee de veldcompetitie voorlopig is stopgezet. Nadere informatie over de veld- en zaalcompetitie zal op korte termijn vanuit Team Competitie gedeeld worden.

In het algemeen geldt: de grenzen van de verkregen ruimte moeten niet opgezocht worden.

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt (veld & zaal):

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten;
 • Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de A-jeugd mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is.

Voor teams in de senioren geldt (veld & zaal):

 • Er mag in groepen van 4 personen gesport worden. Deze viertallen moeten onderling en ten opzichte van andere groepen anderhalve meter afstand houden. Het maximaal aantal personen dat tegelijk mag trainen is afhankelijk van de grootte van de sporthal. Er moet altijd aan de afstandsvoorwaarden worden voldaan;
 • De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
 • De viertallen moeten duidelijk herkenbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd in een sporthal zijn;
 • Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.