Het IKF heeft enkele spelregels gewijzigd m.i.v. 1 september 2022. Dit betreft de volgende wijzigingen:

 • Introductie van scheidsrechtersduo in plaats van scheidsrechter en assistent-scheidsrechter. Beide scheidsrechters van het duo zijn gelijkwaardig in het uitvoeren van de taken. In de Nederlandse competitie zal er in een aantal klassen nog wel assistent-scheidsrechters in actie komen. In de ereklasse, Korfbal League en Korfbal League 2 zal alleen met scheidsrechterduo’s worden gefloten.

 

 • In Nederland was het gangbaar dat als er een speler op de grond lag, er een “1-schots regel” was. Dit is niet onderdeel van de spelregels. Er kan gewoon worden doorgespeeld.
  Er moet nu wel gefloten worden als “een speler die valt en/of geblesseerd raakt zonder contact, en niet onmiddellijk kan opstaan, en in een positie blijft die een mogelijk gevaar vormt voor hemzelf en anderen”. Hierbij is met name het cursieve deel relevant. Iemand die bij de zijlijn op de grond ligt is dus geen aanleiding om het spel te stoppen als de overige spelers zich elders bevinden.

 

 • Als het laatste schot voor de zoemer een doelpunt en een gelijke stand oplevert, krijgt het team dat dit laatste doelpunt tegen krijgt, bij de start van de golden-goal verlenging het balbezit.

 

 • Als de coach een time-out verzoek indient terwijl het spel al is onderbroken (uitbal, behandeling van geblesseerde spelers, overtreding van de regels), maar voor de herstart, wordt het verzoek alleen ingewilligd als het verzoek op tijd wordt gedaan zodat de tijdwaarnemer en jury het verzoek kunnen communiceren door een hoorbaar signaal en het ‘time-out (T)’-teken te tonen voordat het spel wordt hervat. Als er niet voldoende tijd is om het verzoek van de coach te communiceren, wordt de time-out bij de volgende spelonderbreking aan de scheidsrechter gecommuniceerd en door de scheidsrechter toegekend.

 

 • Indien de coach het vervangings-verzoek indient wanneer het spel al is onderbroken (uitbal, behandeling van geblesseerde spelers, overtreding van de regels), maar vóór de hervatting, wordt het verzoek alleen ingewilligd als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
  • De vervangende speler staat klaar op het vervangingsvlak
  • Het verzoek wordt gedaan, zodat de tijdwaarnemer en jury voldoende tijd hebben om het verzoek door een hoorbaar signaal en een ‘vervangings’-teken aan de scheidsrechter te communiceren voordat het spel wordt hervat. Als het verzoek van de coach hiervoor niet voldoende tijd geeft, zal de vervanging wordt bij de volgende spelonderbreking aan de scheidsrechter gecommuniceerd en door de scheidsrechter toegekend.

 

Klik hier voor alle geactualiseerde documenten op de website van het KNKV.