De groene kaart werd al eerder gebruikt in de Korfbal League, maar is dit seizoen ook van toepassing in de Hoofdklasse.

Het KNKV schrijft: “De behoefte om te komen tot een lik-op-stuk maatregel was een behoefte die er zowel aan de coaches/spelerskant was, als aan de kant van de scheidsrechters. Deze insteek is nogal complex vanuit de regelgeving bekeken gezien de opbouw binnen onze spel- en tuchtreglementen. Om toch te kunnen experimenteren met een lik-op-stuk beleid is er voor gekozen om in eerste instantie in de Korfbal League een extra kaart toe te voegen. Er zijn geen wijzigingen in de strafcodes doorgevoerd om het simpel te houden. Wanneer er sprake is van een overtreding waarbij de scheidsrechter besluit om zwaarder te bestraffen (dan enkel met een spelsanctie door middel van een kaart te geven) is het uitgangspunt een groene kaart. Een directe gele kaart voor een speler is alleen van toepassing wanneer er sprake is van een dermate zware overtreding dat er voorheen ook sprake was van een overduidelijke gele kaart. In praktische zin uitgelegd als “het gebied in de overgang van geel naar rood”. Uitzondering hierop is als speler al een groene kaart heeft gehad in de betreffende wedstrijd, dan is de tweede kaart in een wedstrijd altijd een gele kaart.
Vanaf dit seizoen kan ook in de Hoofdklasse wedstrijden een groene kaart gegeven worden.”

Dit spelregelexperiment zal na dit zaalseizoen geëvalueerd worden.

Zie voor de volledige reglementaire details: https://www.knkv.nl/rvw-3-12-bb-spelregelexperimenten/