Wil iedereen er aan denken dat conform het JAV besluit van juli 2016 wijzigingen in het lidmaatschap schriftelijk moeten worden doorgegeven aan het secretariaat voor 1 juni.

Remco Lausberg
Voorzitter AW.DTV