Aan de verbintenis tussen Ben Crum en DKOD kwam in de zomer van 1990 een abrupt einde. Onderstaand het artikel over dit vertrek en zijn komst naar Allen Weerbaar.

Daaronder een interview met Bram van der Zee, o.a. over de komst van Ben naar Allen Weerbaar.