Een artikel van februari 1982 waarin toenmalig voorzitter van Allen Weerbaar Hans Klein en Koos Snel aan het woord komen. Gaat o.a. over de verenigingsopbouw en over het Amsterdamse korfbal en de zorgen of het topniveau wel gehandhaafd blijft. Verder ook rake woorden van Koos over trainingscoördinatie in de vereniging en de hoe je kennis en ervaring vanuit de selectie bij de jeugd kunt krijgen.