Een stukje uit 1988 over de Amsterdamse Korfbalbond (AKB) die in 1913 opgericht werd. Dick Rijswijk, de voorzitter bij het 75 jarig bestaan van de AKB omschrijft precies de demografische situatie van dat moment en geeft een toekomstbeeld dat uitgekomen is.