Beste AW.DTV-ers,

De jaarlijkse algemene vergadering wordt dit jaar gehouden op woensdag 16 september 2020. Zet deze datum al vast in je agenda en zorg dat je erbij aanwezig bent.

Wij willen in ieder geval de spelende leden als ook de ouders van de jeugd vragen hierbij aanwezig te zijn. Laat je stem horen en spreek mee over de toekomst van AW.DTV.

De jaarverslagen van de commissies dienen uiterlijk op 10 augustus aangeleverd te zijn bij de webmasters en zijn 2 weken voor de vergadering voor iedereen in te zien op de website van AW.DTV.

Wij hopen jullie allen te zien 16 september 2020.
Bestuur AW.DTV