Hierbij de publicatie van de jaarverslagen van het seizoen 2021 – 2022. De kascommissie zal het jaarverslag aan leveren op de jaarverharding zelf, 14 september.

De statuten zijn aangepast en ter goedkeuring  aan de leden. Wat in het rood staat wordt gewijzigd, wat in het groen staat wordt aangepast.

Downloaden Jaarverslagen