Het hing al even in de lucht maar de voorjaarscompetitie op het veld wordt niet opgestart.
Helaas maar waar.

In het onderstaande bericht van het KNKV kun je hierover meer lezen.

Wij kunnen ons nu volledig richten op het nieuwe seizoen waarvan de competitie hopelijk van start gaat op 4 september a.s. Laten we er van uit gaan dat we Corona dan onder de knie hebben en dat we weer ouderwets kunnen gaan knallen!

Wij kijken er al naar uit, en jullie?

Het bericht dat het KNKV op 22/4 publiceerde:

In alle klassen zal dit voorjaar helaas geen veldcompetitie kunnen plaatsvinden. Dat is de conclusie van het bondsbesuur na de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond en het eerder gepresenteerde openingsplan. 

Uit het openingsplan is af te lezen dat in fase twee enkele versoepelingen voor de buitensport onder voorwaarden zullen plaatsvinden. Welke versoepelingen dit zullen worden, is op dit moment onbekend. Het beslismoment voor deze fase is op 3 mei en de ingangsdatum zal dan per 11 mei zijn. Het spelen van wedstrijden buiten de eigen vereniging is op dit moment opgenomen in stap vijf, waarover volgens het huidige openingsplan besloten wordt op 29 juni. Dit wordt effectief op 7 juli.

Op basis van bovenstaande constateringen is het niet mogelijk om conform de routekaart van het KNKV nog competitiewedstrijden aan te bieden. Daarom heeft het bondsbestuur besloten dat er geen tweede helft van de veldcompetitie zal plaatsvinden. Mocht de rijksoverheid beslissen dat er toch eerder dan 7 juli wedstrijden tegen andere verenigingen gespeeld mogen worden, dan zal het KNKV bekijken wat de mogelijkheden zijn om in welke vorm dan ook wedstrijden aan te bieden.”

De competities 20/21 in de ereklasse en het wedstrijdkorfbal zullen als niet gespeeld beschouwd worden. Er zal derhalve geen promotie of degradatie plaats vinden. Volgend veld seizoen zullen de teams weer in dezelfde klasse ingedeeld worden.