Ivm onderhoud aan de vloer van de sporthal/gymzaal zullen er geen trainingen zijn in de week van 18 t/m 24 februari a.s.

Dit valt samen met de krokusvakantie voor onze regio.

Wil een ieder hiermede rekening houden?