Wanneer iemand zegt dat iets een pak van zijn hart is, dan betekent dat dat het een grote opluchting is en een geruststelling.
Met het pak bedoelen we de last die wij meer dan een jaar lang mee hebben moeten dragen – een loden last voor ons allemaal!
En komen alle emoties en gevoelens niet uit je hart?

Woede, kwaadheid, ongeloof en verbijstering waren de gevoelens die bij ons opkwamen na het uitkomen van wat er in onze eigen AW.DTV kleedkamers is gebeurd – een meer dan groffe inbreuk op onze privacy. En dat bij je eigen club, een plek waar wij ons altijd beschermd en veilig hebben gevoeld.

Na het ontdekken van het gebeurde is er gelukkig meteen adequaat en doortastend opgetreden en gereageerd door ons bestuur.

Wij voelen ons in alle opzichten zeer gesteund door onze vereniging – de warme deken die AW.DTV altijd is! Natuurlijk ook dank aan alle anderen (onze vrienden, vriendinnen, familie en noem maar op) die gedurende dit hele proces achter ons zijn blijven staan – het verwerken gaat nog wel even duren…….

Wij moeten nu verder – en dat gaan we doen!

Blijf gezond!

Namens de betrokken speelsters van AW.DTV