Na goed overleg met de topsportcommissie hebben Diana en Edwin besloten om volgend jaar niet door te gaan als trainers/coaches van ons tweede team.

Beiden hebben met veel plezier en inzet gewerkt en een goede bijdrage geleverd aan de selectie in het vorige en huidige seizoen.
Helaas was dit seizoen een ‘ramp’ jaar door corona, waardoor verder ontwikkeling van de groep heeft stilgestaan en ze de periode niet goed hebben kunnen afsluiten.
Desondanks hebben we toch samen gemeend dat dit besluit beter is voor de groep.

Hopelijk kunnen we dit (veld)seizoen nog samen trainen en elkaar treffen, zodat we dit seizoen nog goed en met een positief gevoel kunnen afsluiten.

We zijn Diana en Edwin zeer erkentelijk voor hun inzet en prestaties en zijn verheugd dat beide bij de topsportontwikkeling en de club betrokken blijven.
Voor ons de uitdaging om voor deze jonge groep een nieuwe invulling te vinden.

Namens de Topsportcommissie
Koos Snel