Onderstaand de contributie bedragen zoals die zijn vastgesteld bij AW.DTV. De bedragen zijn per korfbalseizoen.

Jeugd  €       130,00 *
Junioren  €       190,00 *
Senioren  €       250,00
Senioren – alleen zaal  €       175,00
Niet-spelende leden  €         85,00
Welpen  €         55,00
Donateurs  €         55,00

* de contributie voor junioren en jeugd is inclusief € 10,00 bijdrage aan kleedgeld zoals vastgesteld op de JAV 2013.

De contributie zal vanaf seizoen 2017/2018 via Club Collect worden geind. U krijgt hiervoor automatisch een e-mail.

Wijzigingen voor het nieuwe seizoen dienen vóór 1  juni schriftelijk bij het secretariaat ontvangen te zijn.

Banknummer AW.DTV: NL17 INGB 0004 5125 42 (ING-bank)