Afgelopen week ontvingen de commissieleden van AW.DTV onderstaande mail. Op 5 juli a.s. wil het bestuur graag in gesprek met de commissies en vandaar onderstaande uitnodiging.

Nog niet aangemeld?
Graag doen! Tot 5 juli !

Beste commissies,

Het bestuur nodigt jullie uit voor een brainstormsessie over de toekomst van AW.DTV.

We hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een visie voor de komende 5 jaar met een doorzicht naar verdere jaren. Al een aantal jaren geleden heeft de vereniging besloten om zich te gaan oriënteren op vestiging op Zeeburgereiland; een grote nieuwbouwwijk met veel groeipotentie. Groei en een professionele accommodatie met zaal, veld en kantine hebben we nodig om te kunnen overleven en een stabiele vereniging te worden. Om op Zeeburgereiland te slagen is verhuizen alleen niet voldoende. We hebben de afgelopen maanden met jullie gesproken over wat groei betekent voor de commissies. Er is veel gesproken over de uitdagingen en er zijn nieuwe ideeën op tafel gekomen, ook over elkaar.

We willen graag nog voor de vakantie met alle commissies bijeenkomen, de visie presenteren, de kwesties benoemen en bekijken welke direct en welke later opgepakt kunnen worden. Dat geeft het Bestuur weer stof om de visie af te maken voor de Ledenvergadering van 22 september a.s.

Dat willen we organiseren op maandagavond 5 juli a.s. in de kantine op Zeeburgereiland. We starten om 19.30 uur en zijn uiterlijk 21.30 uur klaar. We hopen op zoveel mogelijk commissieleden.

Kunnen jullie per commissie aangeven wie meedoet? We zouden graag zoveel mogelijk mensen zien om zoveel mogelijk denkkracht te verzamelen. Als het goed is dan is de nieuwe bar klaar en de tap aangesloten.

Namens het bestuur,
Hans de Wind