Het Bondsbestuur van het KNKV heeft in diens vergadering van 11 mei een Bestuurlijke Noodmaatregel genomen. Hierin zijn de beslissingen aangaande de afronding van de zaal- en veldcompetitie 2019/2020 vastgelegd, evenals gerelateerde zaken.

Hierin is o.a. vastgelegd hoe de promotie en degradatie voor de teams in van zowel het veld- als het zaal-seizoen is geregeld.
Tevens is bepaald dat de rechten en plichten omtrent de rompregeling arbitrage voor zowel het veld- als het zaal-seizoen zijn geannuleerd. Voor AW.DTV houdt dat in ieder geval in dat er volgend seizoen geen teams met een negatief aantal punten starten.
Opgelegde straffen en formele waarschuwingen blijven wel gewoon van kracht.

De volledige Bestuurlijke Noodmaatregel vind je hier.