AW.DTV verplicht zich om scheidsrechter te leveren. Als kleine vereniging die op het niveau speelt waarbij ook een assistent scheidsrechter aanwezig moet zijn, is dit een extra uitdaging.

Zo hebben we 48 thuis wedstrijden waarvan 13 met een assistent = 61 “thuiswedstrijden”.
De bond vermenigvuldigt dit aantal met 1,25 waardoor we verplicht zijn om 73 wedstrijden te fluiten cq. een scheidsrechter te leveren.

Ondanks de participatie regeling waarbij je punten krijgt voor het fluiten van wedstrijden, zijn er slechts een paar vrijwilligers die wedstrijden fluiten voor de vereniging en vaak nog meerdere wedstrijden in een weekend. Dit moet in de toekomst anders….

Om er voor te zorgen dat we het “scheidsrechters” probleem voor het komende seizoen kunnen oplossen, wil het bestuur een brainstorm sessie organiseren om met hulp van de korfbalbond op zoek te gaan naar een structurele oplossing.
Wie hier ideeën over heeft en wil meedenken kan zich melden bij een van de bestuursleden

Namens het bestuur
Erwin Woudstra

E.e.a. is na te lezen op de KNKV website onder het hoofdstuk Rompregeling arbitrage