Aanwijzingen spelregels


Vanuit de spelregelcommissie van het IKF zijn er op een 2-tal spelregels aanwijzingen gegeven over hoe die toegepast moeten worden. Het gaat hierbij om de volgende regels:

 • Het toepassen van de voordeelregel en deze consequenter toe te passen.
  Dus bij een overtreding het spel door te laten gaan zolang de niet-overtredende ploeg er geen nadeel van heeft (bijv. wanneer de ploeg in balbezit blijft en de overtreding een spelhervatting zou opleveren), ook al staat de schotklok nog maar op een paar sec.
 • Het meer optreden tegen “het spel op te houden”.
  Voorbeelden van spel ophouden zijn:
 1. treuzelen bij het overplaatsen van de bal;
 2. de bal van de aanval naar de verdediging terugplaatsen, tenzij dit gebeurt om een aanval beter op te zetten;
 3. ver doorvoeren van samenspel, dat onvoldoende gericht is op het op brengen van de bal naar het aanvalsvak;
 4. ver doorvoeren van samenspel, dat onvoldoende gericht is op het scheppen van schotkansen;
 5. het bewust negeren van duidelijke schotkansen;

In het bijzonder merkt de commissie op dat scheidsrechters er zorg voor dienen te dragen dat ploegen het spel niet ophouden bij het opbrengen van de bal van verdediging naar aanval, en dat elke overtreding van dit type wordt bestraft – of het nu gebeurt in de begin-, midden- of eindfase van de wedstrijd.

De brief omtrent deze aanwijzingen vind je hier.