Ons bereikte het droevige bericht dat op dinsdag 28 november jl. is overleden in de leeftijd van 55 jaar onze donateur,

                                                                       George Hilgen

Met de komst van zijn dochter Isaura kreeg de vereniging er een enthousiaste supporter bij, die zich ook meteen ging inzetten voor de Kantinecommissie.

George hield van sport. Korfbal of voetbal, dat maakte hem niet uit, hij genoot ervan. Altijd positief, een luide aanmoediging vanaf de kant bij welke team dan ook, George stond vooraan. De regels van de korfbalsport maakte hij zich snel eigen en hij ging mee met alle wedstrijden van Isaura, maar ook de selectie kon op zijn steun rekenen.

In de kantine van de vereniging was George in zijn element, gezelligheid, een praatje maken met iedereen en een drankje erbij daar genoot hij van. Iedereen binnen de club kende hem dan ook.

Een paar jaar geleden werd George ziek maar met zijn positieve instelling knokte hij zich er weer boven op. Zodra het weer kon ging hij zijn kantinediensten weer trouw vervullen en was weer aan de lijn te vinden. De laatste tijd ging het bergafwaarts met zijn gezondheid. In het begin was George nog wel positief gestemd maar op den duur moest hij onder ogen zien dat hij deze strijd niet kon winnen.

Wij wensen Isaura en alle overige familieleden heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

George, rust zacht.

Namens het bestuur van AW.DTV,

Edith de Groot, Secretaris

 

De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 6 december a.s. om 12.00 uur op de begraafplaats “de Nieuwe Ooster”, Kruislaan 126, Amsterdam

Correspondentieadres:

Geerdinkhof 583
1103 RL Amsterdam